Trang chủ / Gia súc-Gia cầm / Nuôi gà

Khuyến nghị cho ăn trước thời kỳ cao điểm đối với gà đẻ

Khuyến nghị cho ăn trước thời kỳ cao điểm đối với gà đẻ
Tác giả: Trouw Nutrition
Ngày đăng: 01/04/2017

Đối với gà mái, thời kỳ bắt đầu đẻ là quan trọng bởi vì một số vấn đề tương đối lớn có thể xảy ra và tác động tiêu cực đến hiệu suất đẻ tiếp theo cũng như tính ổn định của chúng. Tỷ lệ đẻ tăng lên nhanh chóng trong thời gian đầu bắt đầu đẻ .Tuy nhiên, lượng thức ăn không tăng theo tốc độ tỷ lệ thuận.

Bởi vì ngày càng có nhiều sự quan tâm từ các công ty di truyền và các nhà sản xuất đối với việc kéo dài thời gian đẻ (từ 72 đến 90/100 tuần tuổi) nên hỗ trợ giai đoạn trước cao điểm đang trở nên quan trọng hơn. Ảnh: Trouw Nutrition

Giai đoạn trước cao điểm được định nghĩa là khoảng thời gian gà mái được nuôi trong nhà sản xuất, thường từ 15-18 tuần tuổi, và độ tuổi mà gà đẻ đạt sản lượng trứng cao điểm là từ 24-26 tuần tuổi. Giai đoạn bắt đầu đẻ thì cực kỳ khó khăn đối với thể trạng của gà mái. Kết quả là, có thể xảy ra các cân bằng dinh dưỡng tiêu cực. Vấn đề tiềm năng đang trở nên nghiêm trọng khi các mục tiêu của giai đoạn nuôi, chẳng hạn như trọng lượng cơ thể mục tiêu và tính đồng bộ cao không đạt được.

Thách thức chiến lược cho ăn trước thời kỳ cao điểm

Để tạo khởi đầu tốt đối với sự phát triển của gà mái hoặc điều chỉnh những tác động nuôi tối ưu, cần nâng cao tối đa lượng chất dinh dưỡng nhằm ngăn chặn việc huy động nguồn dự trữ các chất dinh dưỡng trong cơ thể vào lúc bắt đầu thời kỳ đẻ. Điều này có thể  thực hiện bằng cách cung cấp thức ăn cô đặc hơn - giả định rằng khả năng tiêu thụ thức ăn là yếu tố hạn chế. Ngoài ra, hàm lượng năng lượng có thể giảm trong giai đoạn trước cao điểm đẻ để kích thích tiêu thụ thức ăn - giả định rằng khả năng tiêu thụ thức ăn không phải là yếu tố hạn chế. Chưa xác định được chiến lược nào là hiệu quả nhất khi áp dụng cả hai chiến lược.

Bên cạnh hạn chế hiệu suất, cân bằng dinh dưỡng tiêu cực xảy ra  lúc bắt đầu thời kỳ đẻ và có thể ảnh hưởng đến gan cũng như chuyển hóa xương. Chuyển hóa gan có thể bị ảnh hưởng do việc huy động chất béo và khi nhiều canxi được chuyển hóa để hình thành vỏ trứng sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa xương. Để giảm bớt hoặc ngăn ngừa các tác động tiêu cực, có thể thêm premix giàu dinh dưỡng để tăng cường gan, canxi và/hoặc chắc xương.

Việc chuyển đổi từ nuôi gà mái tơ để sản xuất cũng là một giai đoạn trong đó gà đẻ trải qua nhiều thay đổi. Chúng bao gồm phải thích ứng với; vận chuyển, trang thiết bị mới, môi trường mới (dân số vi khuẩn), kích thích ánh sáng, bắt đầu đẻ, và thành phần thức ăn. Việc bao gồm các thành phần dinh dưỡng để giảm bớt các rối loạn tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột  giúp các loài chim thích nghi tốt hơn với môi trường mới của chúng, và do đó có thể tăng hiệu suất.

Bởi vì ngày càng có nhiều sự quan tâm từ các công ty di truyền và các nhà sản xuất đối với việc kéo dài thời gian đẻ (từ 72 đến 90/100 tuần tuổi) nên hỗ trợ giai đoạn trước cao điểm đang trở nên quan trọng hơn. Vì vậy, Trouw Nutrition tiến hành một loạt các nghiên cứu để phát triển chiến lược cho ăn nhằm tối đa hóa lượng chất dinh dưỡng và tối ưu hóa hiệu suất của gà đẻ trong thời gian trước cao điểm (17-24 tuần).

Nghiên cứu và phát triển

Dự án cho ăn đối với gà trước khi đẻ bao gồm 3 thử nghiệm, nhằm kiểm tra các chiến lược cho ăn khác nhau để tăng lượng thức ăn /chất dinh dưỡng, từ đó nâng cao hiệu suất cũng như trọng lượng cơ thể  và kiểm tra hai premix khác nhau được xây dựng vì mục đích nâng cao trao đổi chất hoặc sức khỏe đường ruột.

Nghiên cứu này dựa theo thiết kế thừa với 3 chế độ ăn x 3 premix trong giai đoạn trước thời kỳ cao điểm (15-24 tuần). 3 chế độ ăn bao gồm chế độ ăn cơ bản, chế độ ăn giàu dưỡng chất và 'chế độ ăn trước cao điểm. 3 premix gồm premix thương mại tiêu chuẩn, Premix 1 (premix với hàm lượng cao các khoáng chất, vitamin E, B và C) và Premix 2 (premix tiêu chuẩn với Selko Presan - phụ gia sức khỏe đường ruột). Bảng 1 tóm tắt các phương pháp điều trị và giai đoạn sử dụng trong quá trình thử nghiệm.

Bảng 1 - Thiết kế thử nghiệm trước thời kỳ cao điểm nhằm đánh giá hàm lượng chất dinh dưỡng vĩ mô và thành phần premix.

Tuần 15-24 Phương pháp Tuần 25-28 Tuần 29-32
1 Chế độ cơ bản Premix Tiêu chuẩn Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
2 Chế độ cơ bản Kiểm tra Premix 1 Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
3 Chế độ cơ bản Kiểm tra Premix 2 Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
4 Chế độ ăn giàu dưỡng chất Premix Tiêu chuẩn Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
5 Chế độ ăn giàu dưỡng chất Kiểm tra Premix 1 Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
6 Chế độ ăn giàu dưỡng chất Kiểm tra Premix 2 Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
7 Chế độ ăn trước cao điểm Premix Tiêu chuẩn Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
8 Chế độ ăn trước cao điểm Kiểm tra Premix 1 Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản
9 Chế độ ăn trước cao điểm Kiểm tra Premix 2 Chế độ cơ bản Chế độ cơ bản

 

1,408 gà đẻ ISA Brown trong thử nghiệm được nuôi ở 2 phòng tập thể. Mỗi phòng áp dụng 9 phương pháp điều trị bao gồm 7 lần lặp lại 22 con gà mái. Chúng được lựa chọn trong nhà nuôi dựa trên trọng lượng mục tiêu ở 100 gram thấp hơn đề xuất chăn nuôi của công ty (ở 15 tuần tuổi). Để tăng sự thách thức trong đoàn gà mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, cần cung cấp kích thích ánh sáng cho gà đẻ đến PRC (15 tuần tuổi), và chúng được giữ ở nhiệt độ cao (26 ° C ở chim, và 24 °C trong phòng).

Theo các kết quả thu được trong thử nghiệm này (Bảng 2), cả trong và sau thời kỳ trước cao điểm (19-24 tuần), sự tăng mức độ chế độ ăn, sử dụng chế độ ăn giàu dưỡng chất, không có tác dụng có lợi lên kích thước trứng hay sản xuất.

Bảng 2 – Kết quả hiệu suất. Giai đoạn sản xuất: 19-24 tuần

Sản xuất trứng, % Cân nặng, g Khối lượng, g FCR, g/g
Đối chứng 74.21 51.70b 39.51b 3.343
Chế độ ăn giàu dưỡng chất 75.19 51.87b 39.99ab 3.295
Chế độ ăn trước cao điểm 77.80 52.87a 42.02a 3.194
Đối chứng: Premix 1 76.96abc 51.68 40.81abc 3.000abc
Đối chứng: Premix 2 73.89bc 52.21 39.50bc 3.324abc
Đối chứng: Tiêu chuẩn 71.79c 51.19 38.22c 3.705ab
Chế độ ăn giàu dưỡng chất: Premix 1 72.55bc 51.46 38.35c 3.860ª
Chế độ ăn giàu dưỡng chất: Premix 2 74.44bc 51.41 39.46bc 3.433abc
Chế độ ăn giàu dưỡng chất: Tiêu chuẩn 78.59ab 52.76 42.14ab 2.593c
Chế độ ăn trước cao điểm: Premix 1 77.34abc 52.88 41.70abc 3.576ab
Chế độ ăn trước cao điểm: Premix 2 81.63a 52.75 44.02a 2.833bc
Chế độ ăn trước cao điểm: Tiêu chuẩn 74.41bc 52.98 40.34abc 3.171abc

 

Khi gà mái được cho ăn với chế độ trước cao điểm thì lượng thức ăn sẽ tăng lên và kết quả là, lượng protein thô, canxi và phốt pho tăng (Bảng 3). Lúc bắt đầu đẻ, gà mái được cho ăn chế độ trước giờ cao điểm có khối lượng tổng thể trứng cao hơn. Những con gà mái khác cũng đạt mức sản lượng tổng thể và khối lượng trứng cao hơn.

Bảng 3 - Thức ăn và lượng chất dinh dưỡng.

Chế độ Lượng thức ăn, g/d Lượng CP, g/d Lượng Ca, g/d Lượng Dig. P, g/d
Cơ bản 97.94b 16.65b 3.624b 0.3036b
Chế độ ăn giàu dưỡng chất 92.87c 16.72b 3.608b 0.3023b
Chế độ ăn trước cao điểm 103.6a 18.64a 3.987a 0.3371a

 

Giảm chế độ ăn AME

Các thử nghiệm cho thấy rằng việc giảm chế độ ăn AME trước thời kỳ cao điểm có thể được thương mại hóa một cách an toàn mà không gây ra tác động đáng kể lên lượng thức ăn trung bình hàng ngày, chuyển hóa thức ăn hoặc mức độ sản xuất trứng ở gà mái giữa 18-26 tuần tuổi. Sự bổ sung phụ gia tăng sức khỏe đường ruột (Presan) vào chế độ ăn trước thời kỳ cao điểm AME  làm giảm ADFI (+ 2,6%). Việc điều trị này không có tác dụng đến các thông số chất lượng trứng trung bình, độ dày vỏ trứng hoặc sức mạnh phá vỡ, tử vong hoặc phân loại trứng. Điều đó dẫn đến kết luận rằng việc giảm chế độ ăn trước thời kỳ cao điểm AME làm giảm chi phí thức ăn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất trước cao điểm, và có thể được khuyến khích cho các ứng dụng thương mại.

Chế độ ăn trước thời kỳ đẻ

Từ khi gà mái đẻ được giới thiệu trong các cơ sở sản xuất cho đến khi sản xuất cao điểm (18-24 tuần), theo kết quả của Trouw Nutrition R & D,có thể kết luận rằng cho gà mái ăn chế độ trước cao điểm trong khoảng thời gian trước cao điểm (từ 18-24 tuần tuổi) sẽ đảm bảo lượng chất dinh dưỡng cao hơn và đạt được 2 quả trứng /gà, trong giai đoạn 19-32 tuần, giảm chi phí thức ăn, khoảng 5 € / tấn và bắt đầu đẻ sớm. Chế độ này kích thích đẻ trước 2 tuần . Cho gà mái ăn ở chế độ cao điểm với Presan sẽ cung cấp hiệu suất tối ưu trong giai đoạn này.

Các đề xuất về chế độ ăn cho gà sắp đẻ

Được phát triển bởi Trouw Nutrition, các khái niệm trước cao điểm có thể cải thiện hiệu suất ở gà mái và lợi nhuận cho kinh doanh của bạn và bây giờ đã có sẵn trong hệ thống cho ăn chính xác NutriOpt. Các khuyến nghị NutriOpt sử dụng ma trận độc quyền để tùy chỉnh chế độ ăn cao điểm theo yêu cầu của gà đẻ suốt thời kỳ trước cao điểm (từ 18-24 tuần tuổi). Điều này dẫn đến nguồn dinh dưỡng cao hơn và một khởi đầu tốt hơn cho gà mái, cải thiện hiệu suất, cũng như giảm chi phí thức ăn.


Có thể bạn quan tâm

Quy trình chuẩn làm Vaccin phòng bệnh cho gà giống, gà đẻ trứng, gà thịt Quy trình chuẩn làm Vaccin phòng bệnh cho gà giống, gà đẻ trứng, gà thịt

Kính thưa bà con, vấn đề rủi ro về dịch bệnh trong nông nghiệp là vô cùng lớn và luôn thường trực đối với nhà nông

03/08/2016
Tư vấn - Quy trình làm Vaccine phòng bệnh cho gà đẻ trứng Tư vấn - Quy trình làm Vaccine phòng bệnh cho gà đẻ trứng

Kính thưa bà con, vấn đề rủi ro về dịch bệnh trong nông nghiệp là vô cùng lớn và luôn thường trực đối với nhà nông, những trang trang trại nuôi, những gia đình nuôi tăng gia…

03/08/2016
Gà đẻ không được xử lý mỏ tại một trang trại thương mại Gà đẻ không được xử lý mỏ tại một trang trại thương mại

Tại Bắc Âu, cuộc đua là để đạt được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt với việc quản lý gà đẻ không được điều trị mỏ.

03/11/2016
Sản phẩm khuyên dùng
Hộp nhựa nuôi cua lột được làm từ nhựa pp chịu được va đập, nắng nóng. Lợi ích là tận dụng thức ăn (cá rô phi, cá tạp …), diện tích ao có sẵn, cải thiện môi trường đất, nước …
Sản phẩm khuyên dùng
Chất lượng vượt trội, bọt khí mịn, kháng khuẩn. Ống Nano-Tube là lựa chọn sục khí được ưa chuộng nhất trên thị trường để tăng cường oxy đáy trong ao nuôi tôm …
Sản phẩm khuyên dùng
Chất lượng hoàn toàn vượt trội, sử dụng hộp số giảm tốc vỏ Composite, một trải nghiệm vô cùng mới. Oxy hoà tan cao, tạo dòng lưu thông mạnh giữ cho đáy ao luôn sạch.

Tin thuộc Nuôi gà

Phòng bệnh cho gà vào mùa mưa Phòng bệnh cho gà vào mùa mưa

Gà tôi nuôi thường bị bệnh vào mùa mưa, nhờ Bạn Nhà nông có thể hướng dẫn tôi cách phòng một số bệnh cho gà?

12/03/2022
Kỹ thuật sưởi ấm cho gà Kỹ thuật sưởi ấm cho gà

Qua kinh nghiệm thực tế, anh Nguyễn Hồng Phong (chủ trang trại chăn nuôi tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã có cách giữ ấm để bảo vệ an toàn đàn gà ngày đông

10/01/2022
Giống gà nội thuần nhất Giống gà nội thuần nhất

Gà Lạc Thủy là giống gà nội có nguồn gen đặc hữu và quý hiếm. Là một trong những giống gà nội thuần nhất, đồng nhất về ngoại hình, và đang phát triển mạnh.

31/08/2021
Dấu hiệu nhận biết cúm gia cầm độc lực cao A/H5N8 Dấu hiệu nhận biết cúm gia cầm độc lực cao A/H5N8

Gia cầm mắc bệnh thường có biểu hiện đi không bình thường, loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám, ho, sổ mũi, chảy nước mũi, thở

19/07/2021
Mía số 1 - Dabaco và sự trỗi dậy của giống gà thuần Việt Mía số 1 - Dabaco và sự trỗi dậy của giống gà thuần Việt

Mía số 1-Dabaco ra đời như hệ quả tất yếu, bởi sau thập niên bùng nổ về quy mô, sản lượng, các giống gà lai nay bắt đầu bộc lộ nhiều nhược điểm, hạn chế.

14/06/2021
Những lưu ý trong úm gà khi thời tiết giao mùa Những lưu ý trong úm gà khi thời tiết giao mùa

Sau khi bán gà Tết là lúc bà con chuẩn bị vào lứa tiếp theo, song lúc giao mùa này lại là cao điểm dịch bệnh đòi hỏi người chăn nuôi lưu ý phòng, tránh.

20/02/2021
Bảo tồn và khai thác nguồn gen gà Đông Tảo Bảo tồn và khai thác nguồn gen gà Đông Tảo

Hiện nay giống gà này đã được phát triển ra một số địa phương khác như Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Long An…

14/01/2021

Rao vặt

24/08/2019 2:29 PM
Giá [[ 9999 | number ]]
QL80, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp
Dầu basa cá tra tinh luyện 0918717952 Mr.Thịnh nguyenthinh8686.blogspot.com
(0) (0) (2)
07/06/2022 11:52 AM
Giá [[ 0 | number ]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Enzyme NEOBATE C tẩy nhớt bạt, xử lý tảo thun
(0) (0) (4)
18/02/2022 11:05 AM
Giá [[ 1000 | number ]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Men vi sinh dòng đơn BACILLUS SUBTILIS - hỗ trợ tiêu hóa, xử lý nước và hấp thu khí độc ao nuôi
(0) (0) (7)
28/09/2022 9:42 AM
Giá [[ 1 | number ]]
Tp.Hồ Chí Minh
Magie sulphat khan (MgSO4.1H2O)
(0) (0) (0)
28/09/2022 9:33 AM
Giá [[ 1 | number ]]
Tp.Hồ Chí Minh
Magie chlorua (MgCl2.6H2O), Ấn độ
(0) (0) (0)
28/09/2022 9:29 AM
Giá [[ 1 | number ]]
Tp.Hồ Chí Minh
Glutaraldehyde xử lý nước nuôi trồng thủy sản
(0) (0) (0)