Home / Cây công nghiệp / Cây điều

Phục hồi sức khỏe vườn điều

Phục hồi sức khỏe vườn điều
Author: TS. Trần Văn Khởi
Publish date: Monday. November 6th, 2017

Do ảnh hưởng của mưa trái vụ từ tháng 1 - 32017 lúc điều đang ra hoa và đậu trái non nên quả đậu ít, bên cạnh đó điều bị dịch bọ xít muỗi phá hại đầu mùa mưa khiến vụ thu hoạch 2017 bị giảm năng suất và sản lượng.

Kiểm tra vườn điều

Tác hại của bọ xít muỗi và một số bệnh nấm tiếp tục làm cho cây điều bị cháy lá và khô cành. Hiện nay có đến 30% diện tích điều sinh trưởng kém và chồi mới ít phát triển, chồi cũ đã bị khô chết cần có biện pháp cụ thể khôi phục vườn điều, hạn chế giảm năng suất 2018. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật xử lý nhanh với các dạng vườn điều vùng Đông Nam bộ như sau:  

Khôi phục vườn điều sinh trưởng kém và bị sâu bệnh hại

1. Bón phân đợt cuối theo hướng tăng lượng phân ka ly để tạo điều kiện cho cây già lá, rụng bớt lá vào mùa khô (giữa tháng 11) và ra hoa nhiều vào tháng 12.

 2. Tỉa bớt cành, chồi nhỏ yếu, trong tán khó ra hoa hoặc ít hoa, chỉ giữ lại 2-3 chồi trên 1 cành, các cành giữ lại có sức sống mạnh và vị trí phù hợp.

3. Kết hợp phun thuốc BVTV với phân bón lá, kích thích sinh trưởng như GA3 và Bo, NPK có hàm lượng kali cao.

4. Kiểm tra vườn thường xuyên để phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại chồi lá non.

Xử lý vườn điều già cỗi và sâu bệnh nặng không thể phục hồi

Do tác hại của bọ xít muỗi gây cháy lá khô cành điều nên một số vườn hiện nay cây không ra được chồi lá mới, sức sinh trưởng rất kém và khả năng phục hồi khó khăn. Tùy vào tình trạng vườn điều mà bà con nông dân cần thực hiện các giải pháp sau:

1. Với vườn điều ra được ít chồi mới, cây không bị sâu đục thân cành, còn có khả năng phục hồi:

- Cắt bỏ ít nhất 30% số cành trên 1 cây, chọn cành xa tán, tranh chấp ánh sáng với cành hay cây khác, cành sâu bệnh có sức sống yếu để tập trung dinh dưỡng phục hồi số cành còn lại.

- Bón thúc phân cho cây với lượng 7 - 8 lạng phân super lân và 4 - 5 lạng phân ure giúp cây nảy chồi mới.

- Khi chồi mới ra chỉ giữ lại 2 - 3 chồi/cành và theo dõi thường xuyên để phòng trừ sâu bệnh hại trên chồi mới.

- Có thể phun thêm phân bón lá cho cây.

2. Với vườn điều không thể phục hồi được cần phá bỏ để trồng tái canh, khi trồng tái canh cần lưu ý:

- Thời vụ trồng vào tháng 6 - 7 năm sau.

- Trồng giống điều ghép như AB29, PN1, AB05-08 đã được Bộ NN-PTNT công nhận giống cho sản xuất.

- Tiêu chuẩn cây giống điều: chiều cao chồi ghép trên 15 cm, có 1 tầng lá phát triển hoàn chỉnh, tuổi cây từ khi ghép trên 45 ngày.

- Trồng dày với khoảng cách 8mx6m tương đương 200 cây/ha, sau 7-8 năm tỉa bớt 1 hàng còn để 8x12m tương đương 120 cây/ha để có thể thu năng suất sau 2-3 năm trồng.

- Trồng xen cây ngắn ngày như lạc, đậu tương hay xen ca cao trong vườn điều.  

Một số biện pháp kỹ thuật

Tỉa cành, tạo tán

Đối với vườn điều kinh doanh: cần chú ý tỉa cành tạo tán thực hiện 2 lần/năm. Lần 1 sau khi thu hoạch, tiến hành tỉa cành tạo tán kết hợp dọn vườn, làm cỏ đợt 1 và bón phân đợt 1. Lần 2 tiến hành tỉa cành tạo tán vào trước lúc ra hoa khoảng 2 - 3 tháng. Khi tỉa cành cần cắt bỏ những cành khô, mục, cành bị sâu bệnh phá hoại, cành rợp trong tán cây và cành đan xen vào nhau, thu dọn cành lá ủ làm phân compost, vừa đảm bảo vườn điều được thông thoáng nhất là vườn điều gần rừng để góp phần hạn chế phát sinh sâu bệnh hại.

Phân bón

Việc bón phân cho cây điều thực hiện từ nay cho đến trước ngày 30/11/2017, chú ý bón cân đối phân vô cơ và hữu cơ, lượng phân vô cơ bón cho cây điều ở thời kỳ kinh doanh như sau: 

Tuổi cây (năm) Lần bón

Lượng nguyên chất (g/cây/lần)

Lượng phân bón (g/cây/lần)

N P2O5 K2O Urê Super lân Clorua kali
4 1 300 225 90 650 1.400 150
2 200 0 150 430 0 250
5 - 7 Mỗi năm tăng thêm 20 - 30% lượng phân bón tùy theo mức tăng năng suất
8  trở đi Điều chỉnh lượng phân bón theo tình trạng và năng suất của vườn cây

Do mưa muộn một số diện tích điều phát triển thân lá mạnh, cần được bón bổ sung thêm kali để cây khỏe, cứng cáp và ra hoa đúng thời điểm. Thời điểm bón kết thúc trước 30/11/2017, liều lượng bón bổ sung thêm 300g kali/cây.

Đối với vườn điều đang phục hồi

Thực hiện bón phân lần 2, tập trung trước ngày 10/11, bón theo rãnh đào theo hình chiếu của tán cây, sau bón phân tiến hành lấp đất; hạn chế bón phân theo hố. Kết hợp bổ sung phân bón trung, vi lượng và chất điều hòa sinh trưởng như GA3 phun qua lá.

Đối với vườn điều phục hồi kém

Bón phân: thực hiện bón phân sớm trước ngày 10 tháng 11; lượng bón 0,5 kg urê + 0,6 kg super lân/cây, bón vào rãng đào theo hình chiếu của tán cây, sau bón phân tiến hành lấp đất. Kết hợp bổ sung phân bón trung, vi lượng qua lá, giúp cây nẩy chồi mới và phục hồi bộ lá. Phun kết hợp thuốc trừ sâu bệnh với chất kích thích sinh trưởng như GA3, NPK 30:10:10 và Atinik.

Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện kịp thời các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ. Khi phát hiện bọ xít muỗi hoặc bệnh thán thư hại điều, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng trừ theo Quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít muỗi và bệnh thán thư gây hại điều, ban hành theo công văn số 453/BVTV-QLSVGHR ngày 15/10/2017 của Cục Bảo vệ Thực vật.


Related news

Tuyển chọn giống điều nông hộ và những điều cần biết Tuyển chọn giống điều nông hộ và những điều cần biết

Nhằm tuyển chọn những cây điều trong sản xuất nông hộ và những cây điều ưu tú có năng suất, chất lượng cao và ổn định, tính chống chịu tốt hơn các cây khác để áp dụng cho việc tuyển chọn, chứng nhận, quản lý và sử dụng cây điều ưu tú của Trung tâm giống Nông, Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định số 173/QĐ-SNN ngày 07/4/2016 ban hành bộ tiêu chí tuyển chọn giống điều nông hộ.

Friday. September 30th, 2016
Kỹ thuật nhân giống cây điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn Kỹ thuật nhân giống cây điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn

Cây điều là cây giao phấn điển hình, do đó nhân giống bằng hạt cây giống sẽ phân ly mạnh làm giảm năng suất chất lượng, tính ổn định và độ đồng đều giữa các cá thể ở thế hệ sau. Do đó, để giữ ổn định những đặc tính tốt về năng suất và chất lượng của cây mẹ thì phải nhân giống cây điều bằng phương pháp vô tính (giâm, chiết, ghép). Hiện nay, nhân giống cây điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn cho kết quả tốt nhất.

Friday. September 30th, 2016
Kỹ thuật sản xuất cây điều ghép Kỹ thuật sản xuất cây điều ghép

Vườn ươm gốc ghép phải đặt nơi cao ráo, thoát nước tốt. Xung quanh khu vực vườn ươm phải quang đãng, không có cây che bóng.

Friday. September 30th, 2016