Home / Hải sản / Tôm he nhật bản

Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 3

Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 3
Author: Trương Huỳnh Như
Publish date: Saturday. August 13th, 2016

Sự tấn công của WSSV

Bệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm xảy ra đầu tiên ở phía tây Nhật vào năm 1993 bởi một số vùng nuôi nhập tôm từ nước láng giềng để bắt đầu vụ nuôi.

Tỉ lệ chết cao sau vài ngày thả nuôi.

Nguyên nhân được chuẩn đoán là do White Spot Syndrome Virus (WSSV).

Hơn 96 ao nuôi ở các vùng lân cận, 19 ao đã bị nhiễm và gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của người nuôi.

Dịch bênh lan rộng trong khu vực, hơn 10 vùng nuôi phải dừng hoạt động trong nhiều năm.

Tăng cường quản lý

Sau khi dịch bệnh WSSV bùng phát vào năm 1993, các nhà quản lý thuộc vùng nuôi Mitsui Norin Marine tích cực tăng cường quản lý ao nuôi.

Lo ngại về WSSV, tôm larvae được trữ và kiểm tra không có cảm nhiễm của virus (virus-free larvae checked) bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction), và giảm tỉ lệ trao đổi nước một cách đáng kể khoảng thấp hơn 6 lần so với năm trước.

Chế phẩm vi sinh (probiotics) được dùng trong các bể rất sớm, và sử dụng hiệu quả các loại phân bón hóa học trong suốt chu kỳ nuôi.

Mật độ tảo được theo dõi trong suốt vụ nuôi (bằng phương pháp sử dụng dĩa phản quan 40-60 cm - Secchi disk transparency).

Thêm vào đó, những sản phẩm có chứa sắt thường được sử dụng trong các ruộng lúa nhằm hấp thu khí hydrogen sulfide trong đất cũng được dùng trong 10 cm của lớp cát đáy.

Các biện pháp trên phần nào hạn chế được sự phát triển của các loài rong, giảm hệ số thức ăn, hầu như loại trừ được bệnh, và nhìn chung tăng cường sức khỏe của tôm nuôi.

Hơn nữa, giảm được lượng bùn đáy sau mỗi vụ nuôi.

Lợi nhuận mang lại cho những vụ nuôi tiếp theo được kỳ vọng rất cao cho các ao theo hệ thống tuần hoàn.

 


Related news

Kĩ thuật ương tôm he Nhật Bản - Phần 2 Kĩ thuật ương tôm he Nhật Bản - Phần 2

Kĩ thuật ương tôm he Nhật Bản - Phần 2

Monday. August 8th, 2016
Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 1 Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 1

Tôm he là loài nuôi quan trọng và có giá trị kinh tế cao tại Nhật Bản. Tôm he (kuruma, Marsupenaeus japonicus Bate) sống có giá rất cao tại Nhật, nó được xem là vua của các loài hải sản “King of Marine Foods.”

Saturday. August 13th, 2016
Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 2 Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 2

Nuôi tôm he (kuruma) tại Nhật - Phần 2

Saturday. August 13th, 2016