Home / Cá nước mặn / Cá bơn

Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Giá trị ngành nuôi cá bơn của EU

Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Giá trị ngành nuôi cá bơn của EU
Author: Phương Thảo dịch
Publish date: Monday. August 29th, 2016

Giá trị ngành nuôi cá bơn của EU

Sự tăng trưởng của ngành sản xuất cá bơn EU đã khiến giá trị cá bơn nuôi trong khu vực này tăng từ mức 38.000 EUR (1984) lên 64,3 triệu EUR (2007) (Hình 5).

Ngành sản xuất cá bơn của Tây Ban Nha tập trung chủ yếu ở khu vực Galicia (sản lượng của Galicia chiếm khoảng 95% sản lượng cả nước).

Bảng 1 cung cấp số liệu sản xuất cá bơn của Tây Ban Nha (1999-2010) trong mối tương quan với tổng sản lượng thế giới (2007-2010).

Sản lượng nuôi của Tây Ban Nha tăng đáng kể, từ 2.243 tấn (1999) lên 9.400 tấn (2010).

Với mức sản lượng này, Tây Ban Nha đóng góp 85,5% tổng sản lượng cá bơn thế giới trong năm 2010.

Acuinova đã xây dựng một trại nuôi cá bơn công suất 7.000 tấn ở Mira, Bồ Đào Nha, với nguồn vốn hỗ trợ từ EU.

Theo ước tính, trại này sản xuất 1.500 tấn cá trong năm 2010 và đạt công suất hoạt động tối đa trong năm 2012, khiến tăng sản lượng nuôi cá bơn toàn cầu, và do đó, giảm thị phần nuôi cá bơn của Tây Ban Nha trong năm 2012.

Cán cân thương mại của EU

Các nước trong khối EU25 đã ngừng NK cá bơn kể từ năm 1991 trong khi vẫn tiếp tục XK loài thủy sản này, nhưng với khối lượng không đáng kể.

Sản lượng XK giảm từ 879 tấn vào năm 1979 xuống còn 464 tấn vào năm 2006.

Theo đó, sự thay đổi trong cán cân thương mại của ngành cá bơn EU25 trong những năm gần đây phụ thuộc hoàn toàn vào XK.

Với mức sản xuất giới hạn, trên 95% sản lượng cá bơn (gồm cả nuôi và khai thác) của Châu Âu hiện nay dành cho tiêu dùng nội địa.


Related news

Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Sản lượng khai thác cá bơn tự nhiên Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Sản lượng khai thác cá bơn tự nhiên

Cá bơn sống ở nhiều tầng nước khác nhau, từ tầng nước nông cho tới 100 mét nước sâu, ở đáy biển nhiều cát và bùn.

Monday. August 29th, 2016
Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Sản lượng nuôi cá bơn của EU Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Sản lượng nuôi cá bơn của EU

Cá bơn - Công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ - Sản lượng nuôi cá bơn của EU

Monday. August 29th, 2016