Máy quạt nước siêu tiết kiệm điện 2Lúa 3N (3N-B08)