Blog

Máy thổi khí bị nóng khi hoạt động! Qua bài viết này, tôi tổng kết và đưa ra các gợi ý để khắc phục tình trạng Máy thổi khí bị nóng.
Công ty 2 Lúa đã sản xuất ra Hộp nhựa nuôi cua cung cấp cho bà con nuôi cua thuận tiện hơn, giá thành hợp lý
Bóng khí siêu mịn chính là bóng khí có kích thước cực kỳ nhỏ. Kích thước chuẩn để có thể xác định đó là bóng khí siêu mịn phải nhỏ hơn 50-micron