Máy quạt nước nuôi tôm tiết kiệm điện 2Lúa 3N (3N-C06)