Phần mềm / Greenhouse Calculator
Nhà màng hai mái dốc

m
m
m
m
đ/m2
Diện tích nhà kính
[[ $ctrl.d.calcResult[0] | number:0 ]] m2
Chi phí màng nhà kính
[[ $ctrl.d.calcResult[0] * gfa_cost | number:0 ]]
Nhà màng mái vòm

m
m
m
m
đ/m2
Diện tích nhà kính
[[ $ctrl.d.calcResult[2] | number:0 ]] m2
Chi phí màng nhà kính
[[ $ctrl.d.calcResult[2] * hfa_cost | number:0 ]]
Nhà màng mái hiên

m
m
m
m
đ/m2
Diện tích nhà kính
[[ $ctrl.d.calcResult[1] | number:0 ]] m2
Chi phí màng nhà kính
[[ $ctrl.d.calcResult[1] * lta_cost | number:0 ]]

Thông tin

Greenhouse Calculator không được thiết kế để thay thế một chuyên gia xây dựng. Thay vào đó, nó được thiết kế để được sử dụng như một công cụ tính toán nhanh diện tích và chi phí nhà kính. Giúp bạn tiết kiện thời gian và công sức để xây dựng công thức tính toán.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được Phản hồi / Góp ý của Quý bà con, cơ quan chuyên môn, ... để chức năng Greenhouse Calculator ngày càng hoàn thiện hơn.

Tài liệu tham khảo (Ebook)

Analyse Optimum Volume and Surface Area

Measurement and Geometry

Alabama A&M and Auburn Universities