Reports / Thống kê thủy sản

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc, QI - QIII/2021 theo giá trị

Author: Diệu Thúy
Publish date: Wednesday. March 30th, 2022

Theo giá trị (triệu USD)
Nguồn cung QI – QIII/2021 % tăng, giảm
Tổng 612.691 13,2
Việt Nam 264.149 8,5
Thái Lan 74.482 50,3
Canada 72.265 16,8
Ecuador 55.437 35,2
Trung Quốc 45.432 25,1
Malaysia 27.435 -6,6
Argentina 20.237 35,6
Peru 19.342 -39,2
Ấn Độ 10.224 2,7
Mỹ 7.209 -20,0
Nga 4.926 254,6
Australia 2.779 390,1
Philippines 2.465 63,7
Indonesia 1.512 -31,3

Related news