[[totalAmount]] Tổng cộng (VND): [[totalCost]]

Lắp đặt sục khí ao nuôi tôm

Chúng tôi mang đến giải pháp lắp đặt sục khí ao nuôi tôm đơn giản, nhanh chóng, oxy hoà tan cao, chi phí đầu tư thấp. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn đặt ở mức cao nhất để phục vụ khách hàng.

Lắp đặt sục khí Fi

Lắp đặt oxy đáy Fi

Lắp đặt sục khí đáy Máy thổi khí AT-65S và Fi

Lắp đặt oxy đáy ao tôm

Lắp đặt oxy đáy Vỉ Hoa-Mai

Lắp đặt sục khí Máy thổi khí AT-65S và Hoa-Mai

Thiết bị sục khí nuôi tôm

Lắp đặt sục khí Vỉ 2L-D68

Lắp đặt sục khí Máy thổi khí AT-65S và Vỉ 2L-D68

Lắp đặt sục khí nuôi tôm

Máy thổi khí + Fi + Quạt

Lắp đặt sục khí Máy thổi khí AT-65S + Fi + Quạt

Máy quạt nước HS-A240a

Lắp ráp Máy quạt nước nuôi tôm HS-A240a (Đài Loan)

Máy O2-Turbine (2L-T200)

Lắp ráp Máy sục khí O2-Turbine (Model 2L-T200)

Máy O2-Turbine (2L-A200)

Lắp ráp Máy sục khí O2-Turbine (Model 2L-A200)

Máy O2-Jeter

Lắp ráp Máy sục khí O2-Jeter (Model 2L-J100)

Nuôi tôm 2 giai đoạn

Mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn

Tăng cường dòng chảy

Ao nuôi tôm sử dụng Máy quạt nước Đài Loan