[[totalAmount]] Tổng cộng (VND): [[totalCost]]

THIẾT BỊ SỤC KHÍ NUÔI TÔM
ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT 2018

Chúng tôi cố gắng để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt hơn so với thị trường. Liên tục đổi mới và sáng tạo không ngừng nhằm mang đến giải pháp mới, những phương pháp tiếp cận mới mẻ nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho Quý khách hàng.

Thiết bị sục khí nuôi tôm ưa chuộng nhất

Ống Nano-Tube

Ống Nano-Tube

Giải pháp sục khí nâng cao oxy hòa tan trong nước hiệu quả nhất hiện nay.

Vỉ Oxy Hoa-Mai

Vỉ khuếch tán Oxy Hoa-Mai

Đơn giản, dễ lắp đặt, tiện lợi khi thu hoạch tôm, oxy hòa tan cao.

Máy thổi khí AT-65S

Máy thổi khí AT-65S

Máy thổi khí được ưa chuộng nhất dành cho ao nuôi tôm.

Máy thổi khí AT-80S

Máy thổi khí AT-80S

Dòng máy thổi khí dành cho ao nuôi mật độ cao, diện tích vừa.

Máy thổi khí AT-100S

Máy thổi khí AT-100S

Dòng máy thổi khí dành cho ao nuôi mật độ cao, diện tích lớn.

Máy quạt nước nuôi tôm HS-A120a

Máy quạt nước nuôi tôm 1HP

Máy quạt nước nuôi tôm chuyên dành cho ương.

Máy quạt nước nuôi tôm HS-A240a

Máy quạt nước nuôi tôm 2HP

Máy quạt nước nuôi tôm chuyên dành cho ao nuôi thương phẩm.

Máy sục khí O2-Turbine

Máy sục khí O2-Turbine

Máy sục khí O2-Turbine thiết bị sục khí thế hệ mới nhất, công nghệ sục khí ly tâm.