[[totalAmount]] Tổng cộng (VND): [[totalCost]]
Máy quạt nước tạo oxy

Thiết kế độc đáo

Máy quạt nước nuôi tôm JH được thiết kế độc đáo để tăng nhanh oxy hoà tan vào nước, thúc đẩy quá trình oxy hoá phân huỷ chất thải hiệu quả, vi khuẩn vào tảo có lợi phát triển, môi trường nước ổn định.

Quạt nước nuôi tôm

Oxy hoà tan cao

Khả năng làm tăng oxy hoà tan trong nước của Máy quạt nước JH rất tốt bởi cấu trúc đặc biệt của các cánh quạt. Tốc độ quay của máy lên đến hơn 143 vòng/phút, các tia nước bắn lên cao gần 2m so với mặt nước, oxy hoà tan tăng lên nhanh chóng, dòng chảy mạnh, khả năng gom chất thải, bùn bã phía dáy ao tốt hơn.

Máy quạt guồng nuôi tôm

Làm mát nước nhanh chóng

Cánh quạt nước JH có cấu tạo rất đặc biệt, khi máy hoạt động chính sự khác biệt này một lượng nước bắn lên mặt nước rất cao so với những Máy quạt nước thông thường. Nước bắn lên càng cao, khi rơi xuống trở lại mặt nước nhiệt độ sẽ giảm so với ban đầu, đồng thời mang theo cả oxy hoà tan, giúp tăng oxy mức hoà tan trong ao hiệu quả.

Khí độc trong ao nuôi tôm

Giải phóng khí độc hiệu quả

Các khí độc trong ao như NO2, NO3, H2S, NH4 được giải phóng khi dòng nước bắn lên cao, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và không khí, giải pháp này giúp môi trường nước tốt hơn, các loài thủy sản phát triển và tăng trưởng tốt hơn.

Ưu điểm Máy quạt nước JH

Máy quạt nước nuôi tôm JH mang đến một phương pháp sục khí mới vừa tăng oxy hoà tan trong nước, vừa làm mát nước và tạo dòng lưu thông trong ao hiệu quả.