CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 2 LÚA

 

Số:  ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2LUA.VN

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử 2lua do Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 2 LÚA (sau đây gọi là “Sàn TMĐT 2LUA” hay “Website TMĐT 2LUA” hay “2lua” hay “2lua.vn”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website TMĐT 2LUA là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được 2lua chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website TMĐT 2LUA cung cấp.Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Website TMĐT 2LUA cung cấp.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Website TMĐT 2LUA tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thông qua hợp đồng mua bán và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website TMĐT 2LUA phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Nếu sản phẩm hàng hóa,dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Đồng thời phải công bố trên gian hàng của mình số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đó.

Mọi thông tin giới thiệu về gian hàng, sản phẩm, hình ảnh cung cấp trên Website TMĐT 2LUA phải được thực hiện rỏ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Người Mua và Người Bán hàng. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website TMĐT 2LUA phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website TMĐT 2LUA."

Thành viên sử dụng Website TMĐT 2LUA phải đồng ý rằng:

Thành viên là một cá nhân hoặc tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Thành viên phải bảo vệ mật khẩu và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập.

Các thông tin mà Thành viên cung cấp trên Website TMĐT 2LUA là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

Các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP và hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào 2lua phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Website TMĐT 2LUA sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể.

II. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn do Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 2 Lúa phát triển và vận hành với tên miền Sàn giao dịch là: www.2lua.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn”)

Định nghĩa chung:

Người Bán: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Website TMĐT 2LUA mở Cửa hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, đăng bán sản phẩm/dịch vụ.

Người Mua: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang website TMĐT 2LUA để mua sản phẩm.

Thành viên: Là tổ chức/ cá nhân đăng ký sử dụng Website TMĐT 2LUA, bao gồm Người Bán và Người Mua.

Bài viết: Là những Sản phẩm/Dịch vụ/Việc làm được giới thiệu, giao dịch trên 2LUA.

Cửa hàng xác thực: Xem mục Cửa hàng xác thực

Sở hữu Trí tuệ: Bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn GD TMĐT 2lua.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của SGD 2lua.vn.

III. Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho Người Mua hàng

Khi có nhu cầu mua hàng người mua nên thực hiện theo các bước sau:

- Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán mà Người Mua đang quan tâm;

Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm mà người mua đang có nhu cầu mua.(có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người bán khác trên website (để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);

Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm người mua liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về thêm thông tin sản phẩm hoặc đến gặp trực tiếp người bán, tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm;

Sau khi đã trao đổi được với người bán, người mua có thể quyết định đặt hàng

Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tùy vào thỏa thuận của người mua và người bán)

Người mua nhận sản phẩm. (Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có))

Quy trình dành cho Người bán

a. Tạo gian hàng

TẠO CỬA HÀNG TRÊN 2LUA.VN

+ Cách tạo Cửa hàng

Truy cập vào https://www.2lua.vn/market và Đăng nhập tài khoản của bạn

Nếu chưa có tài khoản, chọn Đăng ký tài khoản tại đây

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống đã tạo sẵn một Cửa hàng với những thông tin mặc định ban đầu. Bạn chỉ cần 5 phút để cập nhật, chỉnh sửa lại các thông tin, và bắt đầu một hành trình bán hàng hiệu quả trên 2Lua Market.

Nhấp vào “Cửa hàng của tôi” để tiến hành hoàn thiện cửa hàng của bạn

+ Cập nhật thông tin Cửa hàng

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  như trong hình dưới để cập nhật thông tin Cửa hàng

Hình: Giao diện cập nhật thông tin Cửa hàng

Thông tin Cửa hàng như sau:

1/ Tên Cửa hàng: Tên Công ty, Doanh nghiệp, Cửa hàng của bạn. Chiều dài 5 - 128 ký tự (chấp nhận các ký tự a-z, 0-9, chữ IN HOA)

2/ Link Cửa hàng

 • Là đường link đến Cửa hàng của bạn trên 2Lua Market
 • Chiều dài 5 - 64 ký tự (chấp nhận các ký tự a-z, 0-9, và dấu chấm)

Vd: https://www.2lua.vn/freshfood

3/ Sản phẩm chính

 • Liệt kê các sản phẩm chính mà Cửa hàng bạn kinh doanh, mua bán
 • Chiều dài 5 - 255 ký tự (chấp nhận các ký tự a-z, 0-9, chữ thường và chữ IN HOA)

4/ Địa chỉ

 • Nhập thông tin địa chỉ Cửa hàng kinh doanh của bạn
 • Chiều dài 5 – 128 ký tự

Bước 2: Nhấn nút “Lưu” để hoàn tất cập nhật thông tin Cửa hàng

+ Cập nhật Giới thiệu và Khẩu hiệu (Slogan) của Cửa hàng

1/ Giới thiệu:

Bước 1: Tại giao diện Cửa hàng, nhấn vào biểu tượng , nhấp vào biểu tượng  

Bước 2: Nhập giới thiệu: Lời giới thiệu nên đầy đủ, rõ ràng (Chiều dài: 10.000 ký tự)

Bước 3: Nhấp nút “Lưu” hoàn tất phần giới thiệu

2/ Khẩu hiệu (Slogan)

Bước 1: Tại giao diện Cửa hàng, nhấn vào biểu tượng  để bổ sung phần Slogan cho Cửa hàng

Bước 2: Nhập khẩu hiệu (Slogan): Những câu slogan độc đáo sẽ tạo sự ấn tượng với khách hàng (Chiều dài: 128 ký tự)

Bước 3: Nhấp nút “Lưu” hoàn tất phần Slogan

+ Cập nhật Banner Cửa hàng

Bước 1: Tại giao diện Cửa hàng, nhấp vào “Cập nhật” để đăng hình banner Cửa hàng

 • Định dạng ảnh: Chấp nhận hình có định dạng chuẩn *.jpg, *.png
 • Kích thước banner: Chấp nhận nhiều kích thước, khuyến khích dùng hình ngang

Bước 2: Nhấp vào nút “Lưu” để hoàn tất

Bạn hãy lựa chọn banner theo phong cách đặc biệt của riêng bạn, hình ảnh rõ nét với màu sắc nổi bật, tươi sáng thu hút sự chú ý.

+ Cập nhật hình đại diện (Avatar)

Bước 1: Tại giao diện Cửa hàng, nhấp vào “Cập nhật” để đăng hình đại diện

 • Định dạng ảnh: Chấp nhận hình có định dạng chuẩn *.jpg, *.png
 • Kích thước hình đại diện: Chấp nhận nhiều kích thước, khuyến khích dùng hình vuông (Nhỏ nhất 200px x 200px)

Bước 2: Nhấp vào nút “Tải Avatar mới” để tải ảnh lên Cửa hàng và sau đó bấm “Lưu” để hoàn tất

Bạn hãy lựa chọn hình đại diện là logo thương hiệu, nhãn hiệu cho Cửa hàng của mình

Nhấp vào nút “Chỉnh ảnh”, bạn có thể thay đổi màu sắc avatar theo các tùy chọn có sẵn

+ Cập nhật thông tin liên hệ

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  như trong hình dưới

Bước 2: Cập nhật thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ như sau

1/ Tên liên hệ

 • Tên đầy đủ của bạn để khách hàng liên hệ
 • Chiều dài 5 - 64 ký tự

2/ Điện thoại của bạn

 • Nhập số điện thoại liên hệ
 • Chiều dài 5 - 32 ký tự số ( từ 0-9)

3/ Zalo của bạn (Nếu có)

 • Nhập số điện thoại Zalo (Nếu có)
 • Chiều dài 5 - 32 ký tự số (từ 0-9)

4/ Địa chỉ liên hệ

 • Nhập thông tin địa chỉ liên hệ kinh doanh của bạn
 • Chiều dài 5 – 128 ký tự

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để hoàn tất cập nhật

 

b. Đăng tin sản phẩm, dịch vụ và việc làm trong gian hàng

 • Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

  Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

  Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.

  Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, gif hoặc có thể chụp trực tiếp sản phẩm khi đăng bán.

 • Đưa nội dung lên website:

  Để đưa Tin rao vặt lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại 2lua.vn;

Quy chế hoạt động 2lua.vn

Bước 2: Chọn mục “Đăng sản phẩm” “Đăng việc làm” hoặc “Đăng dịch vụ”; người bán sẽ viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, các chính sách liên quan như bảo hành, đổi trả, vận chuyển và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng “Danh mục”… mà người bán muốn đăng.

Quy chế hoạt động 2lua.vn

Hình: Form đăng sản phẩm

Quy chế hoạt động 2lua.vn

Hình: Form đăng việc làm

Quy chế hoạt động 2lua.vn

Hình: Form đăng dịch vụ

Bước 3: Sau khi tạo tin rao vặt xong người bán sẽ click “Đăng”.

Qui trình kiểm duyệt thông tin trên website:

Tất cả thông tin thành viên đăng lên, đều được kiểm duyệt nội dung, hình ảnh bởi BQT 2lua.vn.

Nếu phát hiện Vi phạm quy chế sản phẩm đó không được hiển thị trên 2lua.vn; đồng thời sẽ liên hệ với người sử dụng để nhắc nhở.

BQT 2lua.vn khuyến cáo thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định ở Mục VI trong Quy Chế Hoạt Động: Quản Lý thông tin xấu trước khi đăng nội dung lên website.

Chính sách giao nhận vận chuyển

Người mua có quyền thỏa thuận với người bán/Người bán về phương thức giao hàng với sản phẩm, dịch vụ mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.

2lua.vn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua hoặc người bán/Người bán khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Chính sách bảo trì, bảo hành

Sản phẩm bán trên 2lua.vn sẽ được bảo hành/ bảo trì sản phẩm theo quy trình của Nhà sản xuất hoặc Người bán sản phẩm.

Đối với các sản phẩm có bảo hành, Người mua lưu ý kiểm tra và giữ phiếu/thông tin bảo hành khi mua hàng. 2lua.vn không chịu trách nhiệm bảo hành đối với sản phẩm của người bán trên Sàn GD, 2lua.vn chỉ hỗ trợ để người mua được thực hiện bảo hành theo chính sách của người bán/Người bán.

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách hoàn trả hàng được thỏa thuận giữa Nhà sản xuất hoặc Người bán với người mua. Người mua nên tham khảo kỹ thông tin đổi trả hàng của Người bán trước khi mua hàng.

2lua.vn yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả hàng.

2lua.vn không chịu trách nhiệm về việc đổi trả hàng hóa cho người mua với các sản phẩm người mua mua trực tiếp từ Người bán trên Sàn giao dịch. Sàn TMĐT 2lua.vn chỉ hỗ trợ trong khả năng đảm bảo Người bán thực hiện chính sách đổi trả theo cam kết khi đăng bán sản phẩm.

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

2lua.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa người bán với một bên thứ ba liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa/dịch vụ mà người bán đăng tải trên website 2lua.vn.

2lua.vn chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới các giao dịch hoặc dịch vụ mà 2lua.vn cung cấp (nếu có).

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “người khiếu nại”).

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, 2lua.vn trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Thành viên gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 2 Lúa

Địa chỉ: 967/8 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 098 814 6111

Email: sales@2lua.com.vn

Quy định khiếu nại, cảnh báo, tranh chấp

 1. Tất cả các yêu cầu khiếu nại nếu không đủ các điều kiện dưới đây sẽ không được hỗ trợ:

  • Đối tượng bị phản ánh là thành viên 2lua.vn
  • Sự việc phải liên quan đến bài viết của thành viên đó trên 2lua.vn
  • Phải có bằng chứng cụ thể
  • Không có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa
 2. Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:

  • Tài khoản của người khiếu nại
  • Link dẫn chứng liên quan

2lua.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với 2lua.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị 2lua.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: 2lua.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. 2lua.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên 2lua.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng Trong trường hợp người bán hoặc/và người mua lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua, 2lua.vn cam kết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho Trọng tài hoặc Tòa án để hỗ trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp đó

IV. Quy trình thanh toán

Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng.

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi. Cách này được ban quản trị website khuyến khích):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người bán chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;

Bước 5: Người bán chuyển hàng;

Bước 6: Người mua nhận hàng

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị website sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người bán đăng sản phẩm trên 2lua.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng/sản phẩm đăng bán.

Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, 2lua.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT 2lua.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà 2lua.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản thành viên, để chúng tôi liên hệ xác nhận tài khoản nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả thành viên và người tiêu dùng.

2lua.vn cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của 2lua.vn về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT 2lua.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website TMĐT 2lua.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website TMĐT 2lua.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại 2lua.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của 2lua.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH xuất Nhập Khẩu 2 Lúa

Địa chỉ: 967/8 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM.

Điện thoại: 098 814 6111

Email: sales@2lua.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website TMĐT 2lua.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, 2lua.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Điện thoại: 098 814 6111

Email: sales@2lua.com.vn

6 Cam Kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

- Thông tin cá nhân của thành viên trên 2lua.vn được 2lua.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 2lua.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, 2lua.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của 2lua.vn.

- Ban quản lý 2lua.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,.. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý 2lua không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban quản lý SGD 2lua.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đăng ký. Ban quản lý 2lua.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến Người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho người mua từ Người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẫn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT 2LUA.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT 2LUA.VN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT 2LUA.VN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 2LUA.VN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT 2LUA.VN trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT 2lua.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại 2lua.vn.

a. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch

-Rượu các loại;

-Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

-Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;

-Các chất ma túy;

-Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;

-Đèn trời;

-Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;

- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Hóa chất độc; Tiền chất;

- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

- Thực vật, động vật hoang dã;

- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;

- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

- Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;

- Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)

- Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)

b. Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.

Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

2. 3.Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên 2lua.vn

- Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

- Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

- Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

- Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

- Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

- Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Những qui định khi đăng thông tin trên website

- Tên sản phẩm: Bao gồm 1 – 100 ký tự.

- Mô tả sản phẩm:

+ Thông tin về sản phẩm đầy đủ, chi tiết sẽ làm cho sản phẩm của bạn nổi bật hơn.

+ Bao gồm 1 – 10.000 ký tự.

- Giá:

+ Nhập giá sản phẩm bằng ký tự số (từ 0-9).

+ Với tùy chọn giá "đ" hoặc "$".

- Danh mục: chọn danh mục phù hợp cho sản phẩm.

- Hình ảnh:

+ Tối đa 20 hình ảnh

+ Định dạng: chấp nhận hình có định dạng chuẩn (*.jpg, *.png)

+ Kích thước: hình ảnh tốt nhất 1024x1024 hoặc lớn hơn. Nên sử dụng hình vuông thay vì hình chữ nhật hay hình đứng.

+ Ngoài ra bạn có thể nắm kéo hình ảnh qua lại để tùy chỉnh chọn hình đại diện đầu tiên cho sản phẩm

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Để đăng tin lên Sàn giao dịch, Người bán đăng nhập với thông tin đã đăng ký tại 2lua.vn và chọn mục đăng tin/đăng sản phẩm/đăng dịch vụ. Tại đây người bán viết bài mô tả thông tin của sản phẩm/dịch vụ (Tiêu đề, thông tin chi tiết, hình ảnh, các chính sách liên quan, hướng dẫn) và chọn đăng tin. Ban quản trị website sẽ có cơ chế để kiểm soát các tin đăng trên Sàn giao dịch. Những tin đăng vi phạm quy chế đăng tin sẽ bị gỡ bỏ. Những thành viên vi phạm nhiều lần sẽ bị cảnh báo và khóa tài khoản.

Với những thông tin do khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

2lua.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của 2lua.vn, 2lua.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email sales@2lua.com.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vntheo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua và Người bán . Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó.Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tuy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ có phướng án giải yêu cầu Người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên Người bán.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn có nghĩa vụ:

- Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa,dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hang mua, khách hàng bán.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của 2lua.vn và được 2lua.vn đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại 2lua.vn.

Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại 2lua.vn và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

Thành viên Người bán , người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và Người bán diễn ra qua Sàn.

Thành viên Người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Người bán.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 2lua.vn.

XII. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử 2lua.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử 2lua.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử 2lua.vn cho các thành viên biết.Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được 2lua.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia 2lua.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Người bán hàng khi sử dụng 2lua.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với 2lua.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử 2lua.vn

Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 2 LÚA

Địa chỉ: 967/8 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6687 1111

E-mail: support@2lua.com.vn

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

 

 

QUÁCH KIM NGỌC

 

Cập nhật lần cuối: 05/04/2017