QUẢN LÝ THỐNG KÊ

Để vào phần quản lý liên hệ, bạn click vào

Thống kê các thông tin sau:

- Ngày đăng bài viết

- Phân loại bài viết: sản phẩm, dịch vụ, việc làm (theo dạng biểu tượng)

- Tổng số lần hiển thị từng bài viết

- Tổng số lượt xem từng bài viết

- Tổng số lượt thích từng bài viết

- Tổng số liên hệ mua sản phẩm, dịch vụ, việc làm

- Ngoài ra còn có chức năng lọc thống kê theo thời gian:

  • Ngày hôm qua
  • Trong 7 ngày
  • Trong 28 ngày