CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

- Chúng tôi phát triển chức năng Chỉnh sửa bài viết để giúp bạn có thể dễ dàng xem lại và thực hiện điều chỉnh nội dung, hình ảnh sau khi bài viết được đăng

Bước 1: Chọn Biểu tượng   như trong hình bên dưới

Bước 2: Nhấp vào “Chỉnh sửa sản phẩm”, Chức năng này hỗ trợ bạn thay đổi các thông tin tên, mô tả và hình ảnh của bài viết

Ví dụ: Giao diện chỉnh sửa một bài viết sản phẩm như trong hình

Chọn các thông tin trong ô trống để chỉnh sửa nội dung, có thể dễ dàng xóa hình, thêm hình sản phẩm

Bước 3: Sau đó nhấn nút “Đăng” để hoàn tất chỉnh sửa hoặc có thể “Bỏ qua” nếu không muốn lưu nội dung này