BÀI VIẾT BỊ GẮN CỜ CÁCH KHẮC PHỤC

Một bài viết bị gắn cờ sẽ hiển thị 1 Biểu tượng hình lá cờ

Bước 1: Kiểm tra trạng thái bài viết

Để kiểm tra tình trạng bị gắn cờ, nhấp vào chọn “Cửa hàng của tôi” như hình bên dưới

Tại giao diện Cửa hàng, người chủ shop sẽ theo dõi được các trạng thái bài viết mình đã đăng (bao gồm bài viết bị gắn cờ)
Ví dụ: các bài viết sản phẩm bị gắn cờ (hình bên dưới)

Bước 2: Xác định trạng thái bài viết và cách khắc phục

Nhấp vào Biểu tượng để xác định tình trạng bài viết

Ví dụ: Một bài viết sản phẩm đang ở trạng thái ngưng bán

 

Các trạng thái bài viết sản phẩm bị gắn cờ và cách khắc phục được liệt kê trong bảng sau:

Trạng thái bị gắn cờ Trạng thái hiển thị

Cách khắc phục

Chờ duyệt Không hiển thị

Chờ ban quan trị duyệt

Yêu cầu chỉnh sửa Không hiển thị

Đầu tiên, Chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu của ban quản trị

Sau khi chỉnh sửa xong, bài viết của bạn sẽ quay lại trạng thái Chờ duyệt

Ban quản trị duyệt, bài viết của bạn sẽ được hiển thị

Khóa Không hiển thị

Chờ ban quan trị duyệt

Ngưng bán/Ngưng tuyển/ Dịch vụ tạm ngưng Hiển thị với người mua và chủ Cửa hàng

Nhấp vào Biểu tượng , tiến hành thay đổi trạng thái bài viết (*)

Tạm hết hàng Hiển thị với người mua và chủ Cửa hàng

Nhấp vào Biểu tượng , tiến hành thay đổi trạng thái bài viết (*)

Ẩn Chỉ hiển thị với chủ Cửa hàng

Nhấp vào Biểu tượng , Chọn lại trạng thái Ẩn/Hiện

 

(*) Lựa chọn lại một trong các trạng thái sau đây để khắc phục bị gắn cờ

- Còn hàng (với bài viết Sản phẩm)

- Đang tuyển (với bài viết Việc làm)

- Đang hoạt động (với bài viết Dịch vụ)

Ví dụ: như hình bên dưới (chuyển qua trạng thái còn hàng với bài viết sản phẩm)