[[totalAmount]] Tổng cộng (VND): [[totalCost]]

Phụ kiện 2Lúa F76

 • Nhựa: PVC
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2Lúa
Phụ kiện 2Lúa F76

 • Nhựa: PVC
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-F60'].productName]]

 • Nhựa: PVC
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-FI90'].productName]]

 • Nhựa: PP
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-X60'].productName]]
[[prodlist['2L-TE21'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø21 (21 mm)
 • Giữa: Ø21 (21 mm)
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-TE14'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø14 (14.5 mm)
 • Giữa: Ø14 (14.5 mm)
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-T214'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø14 (14.5 mm)
 • Giữa: Ø21 (21 mm)
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-T219'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø19 (19.0 mm)
 • Giữa: Ø21 (21 mm)
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-TR24'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø14 (14.5 mm)
 • Giữa: Ren 21
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-VA16'].productName]]

 • Chất liệu: ABS
 • 2 đầu: Ø16 (16.0 mm)
 • Giữa: Tay khóa màu đỏ
 • Xuất xứ: Trung Quốc
[[prodlist['2L-HM14'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • Đầu ra: Ø14
 • Đầu vào:Ø21 (ren trong)
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-G214'].productName]]

 • Chất liệu: PP
 • Ren ngoài: Ø21
 • Khía: Ø14
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[i012.name]]

 • Chất liệu: PP
 • Ren ngoài: Ø21
 • Khía: Ø21
 • Thương hiệu: 2Lúa
[[prodlist['2L-VA5M'].productName]]

 • Chất liệu: NYLON
 • Đầu vào: 5 mm
 • Đầu ra: 5 mm
 • Xuất xứ: Đài Loan
[[prodlist['2L-VT16'].productName]]

 • Chất liệu: ABS
 • Khởi thuỷ: ron Ø16
 • Đầu ra: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
[[prodlist['2L-KR16'].productName]]

 • Chất liệu: ABS
 • Đần ren: Ø21
 • Đầu ra: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
[[prodlist['2L-KR20'].productName]]

 • Chất liệu: ABS
 • Đần ren: Ø21
 • Đầu ra: Ø20
 • Xuất xứ: Trung Quốc
[[prodlist['2L-RO16'].productName]]

 • Chất liệu: Cao su
 • Độ dầy: 2.0 mm
 • Lỗ trong: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
[[prodlist['2L-CO16'].productName]]

 • Nhựa: PP
 • Đầu vào: Ø16
 • Đầu ra: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc